Vypracování všech stupňů projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení / ohlášení stavby)
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Pasporty objektů

Dotační programy

 • Zelená úsporám
 • Kotlíková dotace
 • Panel +
 • Energetické výpočty a posudky

Diagnostika konstrukcí

 • Provádění termosnímků
 • Diagnostikování stavu konstrukcí