IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

      Obchodní jméno:            C O N S C O P E   s. r. o. 
      Sídlo:                                Příkop 843/4, 602 00 Brno

      Provozovna:                    Lidická 77, 602 00 Brno

      Statutární orgán:              Ing. Petr Kantořík, jednatel
      IČO:                                  29303826 
      DIČ:                                  CZ29303826